Paretoren legearen arabera, gure ekintzen ondorioen %80ak kausen %20an du jatorria. Hau da, akatsen edo erroreen %80a prozesuen %20an soilik sortzen dira.

Legeari “80/20 araua” esaten diote ekonomialariek eta erabiltzen da prozesuak optimizatzeko, esfortzuak helburuen lorpenerako benetan garrantzitsua den horretara bideratuz.

Erregela hori departamentu komertzialean aplikatuko bagenu, esango genuke enpresaren fakturazio osoaren %80a bezeroen %20ak baino ez duela sortzen.

Baina, enpresa guztiek al daukate bezeroen %20arekin gestionatutako interakzio bakoitza zaintzeko eta aztertzeko harreman marketineko estrategia? Eta inportanteagoa dena: zein adierazle izaten dituzte kontuan estrategia horren arrakasta edo porrota baloratzeko?

Adierazlerik garrantzitsuenetako bat CES da, Customer Effort Score alegia. Adierazle horren bidez, bezero jakin batek enpresa jakin batekin duen duda edo arazoa argitzeko edo konprontzeko egin behar duen esfortzuaren maila neurtzen da. Eta hori garrantzitsua da: zenbat eta esfortzu handiagoa, orduan eta leialtasun txikiagoa. Zerbaitengatik galdu zuten beren leialtasuna bezeroen %96ak: markarekin kontaktatzea “asko kostatu zitzaielako”. Abandonatu egin zuen marka, mingune bat edo batzuk baztertuak izan zirelako edo aintzat hartuak izan ez zirelako.Markak abandonatzeko kausen %20 horren atzean dauden problematikak detektatu nahi badituzu, eska iezaguzu hemen proposamena: https://www.logikaline.com/es/contacto/

ALBISTEAK:

Hobetu ezazu zure solas-tasa engagement - aren bidez